Dívej se srdcem

Kód: 13/1208
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Poskytování účelových dotací na podporu volného času
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
225 000 Kč 108 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2014 40 000 Kč