Mistrovské a mezinárodní soutěže 2014

Kód: 13/0845
Žadatel: Asociace TOM ČR, TOM 19061 Krokodýl
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 046 000 Kč 475 500 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2014 150 000 Kč