KZ/PK Programy prevence společensky nežádoucích jevů (se zaměřením na žáky, rodiče, pedagogy, seniory) - Aktivně s Březinkou proti nudě

Kód: 12/0638
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2013
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
95 000 Kč 70 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2013 70 000 Kč