Podporujeme talenta aneb ve škole i po vyučování

Kód: 12/0233
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2013
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
105 000 Kč 105 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2013 30 000 Kč