Kam s tím? , Volejbalový turnaj smíšených družstev

Kód: 12/0174
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2013
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
51 400 Kč 51 400 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2013 10 000 Kč