KZ/PK Otevřené víceúčelové hřiště Základní školy Ostrava-Michálkovice , U Kříže 28,příspěvková organizace

Kód: 12/0138
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO na rok 2013
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
125 000 Kč 120 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2013 55 000 Kč