Otevřené víceúčelové hřiště Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace

Kód: 10/0066
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2011
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
125 000 Kč 125 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2011 55 000 Kč