"Otevřené hřiště"-bezúplatné zpřístupnění školního hřiště pro veřejnost v době mimo vyučování.

Kód: 09/0396
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2010
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
46 000 Kč 46 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2010 40 000 Kč