Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019
-
2022
ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Židovská obec v Ostravě Poskytnuto 390 000 Kč
2011
-
2014
ADP „TIKVAH“– pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Židovská obec v Ostravě Poskytnuto 250 000 Kč
2015
-
2018
ADP TIKVAH - pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Židovská obec v Ostravě Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Nákup zařízení na podporu vysokého standardu poskytované sociální služby. ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Denní stacionář 2020 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 160 000 Kč
2019 Denní stacionář ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 135 000 Kč
2018 Denní stacionář ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 15 000 Kč
2017 Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Thomayerova Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Pořízení osobního automobilu Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 260 000 Kč
2016 Oprava oplocení Domova Jandova Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Revitalizace zahrady Domova Třebovice Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 142 000 Kč
2017 Revitalizace zahrady Chráněného bydlení Martinovská Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2020 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 200 000 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt VII Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt I Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt IV Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt VI Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt XI Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt II Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt XII Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt III Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt V Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt VIII Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt IX Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Rekondiční a rehabilitační pobyt X Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2019 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 159 000 Kč
2019 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DL, DT Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 173 000 Kč
2019 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DH, DJ Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 88 000 Kč
2020 Rekondiční a rehabilitační pobyty - DH, DJ Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DL, DT Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 200 000 Kč
2017 Rekondiční a rehabilitační pobyty Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 430 000 Kč
2016 Podpora sportovních aktivit klientů Čtyřlístku 2016 Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2016 Revitalizace zahrady Domova Hladnovská Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2020 Podpora osob se sluchovým postižením Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 60 000 Kč
2018 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2018 Tlumočnická služba ČUN Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2019 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 110 000 Kč
2020 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 110 000 Kč
2010 Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 360 000 Kč
2011 Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 360 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační službypro sluchově postižené Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 130 000 Kč
2010 Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 21 000 Kč
2015 CSS ČUN Ostrava TS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2015 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2017 Tlumočnická služba ČUN Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2013 Centrum zprostředkování simultánního přepisu Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2016 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2016 Tlumočnická služba ČUN Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč