Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2011
-
2014
ADP „TIKVAH“– pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Židovská obec v Ostravě Poskytnuto 250 000 Kč
2011 Horizont - středisko sociální aktivizace v Ostravě - Kunčičkách Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 200 000 Kč
2011 Občanské poradny SPOLEČNĚ - JEKHETANE SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2011 Aktivity k Mezinárodnímu dni za vymýcení chudoby Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 30 000 Kč
2011 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Poskytnuto 160 000 Kč
2011 Dobrovolnické centrum S.T.O.P. S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 350 000 Kč
2011
-
2014
Charitní dům sv. Zdislavy – azylový dům pro matky s dětmi Charita Ostrava Poskytnuto 740 000 Kč
2011 Sociální poradna a poradna pro pozůstalé Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2011 KLUB KAFE OSTRAVA - podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním formou sociální rehabilitace ANIMA VIVA o. s. Poskytnuto 500 000 Kč
2011 „Koukej,společně to zvládneme“ Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 600 000 Kč
2011 Charitní středisko Michala Magone – krizová pomoc Charita Ostrava Poskytnuto 137 000 Kč
2011
-
2014
Krizové centrum Ostrava Krizové centrum Ostrava, z.s. Poskytnuto 1 400 000 Kč
2011
-
2014
Charitní dům Salvator Krnov-domov pro osoby se specifickými potřebami Charita Ostrava Poskytnuto 2 600 000 Kč
2011 Svépomocná skupina pozůstalých Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 24 000 Kč
2011
-
2014
Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza Charita Ostrava Poskytnuto 1 800 000 Kč
2011 Otevřený dům MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 400 000 Kč
2011 Podpora sociálně ohrožených dětí a rodin s dětmi na území města Ostravy Fond ohrožených dětí Poskytnuto 300 000 Kč
2011 Podpora samostatného bydlení pro osoby s duševním onemocněním. MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 600 000 Kč
2011
-
2014
Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Charita Ostrava Poskytnuto 2 800 000 Kč
2011
-
2014
Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Charita Ostrava Poskytnuto 490 000 Kč
2011
-
2014
Charitní dům sv. Alžběty – denní centrum pro seniory Charita Ostrava Poskytnuto 170 000 Kč
2011
-
2014
Osobní asistence Agentura SLUNCE, o.p.s. Poskytnuto 2 000 000 Kč
2011 Specializovaná mateřinka CENTROM - Sirotčí 45 CENTROM z. s. Poskytnuto 240 000 Kč
2011 Charitní hospicová poradna Charita Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2011 Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Spolu pro rodinu, z.s. Poskytnuto 120 000 Kč
2011
-
2014
Azylový dům Debora Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Poskytnuto 700 000 Kč
2011 Podpora činnosti Centra náhradní rodinné péče Fond ohrožených dětí Poskytnuto 120 000 Kč
2011 Bydlíme! 2011 Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2011 Sociální asistence Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 120 000 Kč
2011 Odlehčovací služba Siloe Slezská diakonie Poskytnuto 500 000 Kč
2011 SPMP Ostrava Centrum denních služeb-odlehčovací služby Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2011
-
2014
Domov pro seniory Zlaté Slunce Agentura SLUNCE, o.p.s. Poskytnuto 2 500 000 Kč
2011
-
2014
Noclehárna pro muže Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 550 000 Kč
2011 Rekondiční pobyt pro stomiky u příležitosti 20. výročí založení klubu. Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. Poskytnuto 70 000 Kč
2011 Armáda spásy, Prevence „bezdomovectví“ Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 800 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 80 000 Kč
2011 Týdenní kurz odezírání mluvené řeči pro nedoslýchavé, rekondiční pobyt Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba Poskytnuto 36 000 Kč
2011 KROKY k sociální integraci a pracovnímu uplatnění osob s mentálním postižením PRAPOS, z.s. Poskytnuto 480 000 Kč
2011 Rekondiční pobyt pro osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 45 000 Kč
2011 Pohybové aktivity Rosky Ostrava Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 25 000 Kč
2011 Chceme pomoci i sobě Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Poskytnuto 50 000 Kč
2011 Plavání pod lékařským dohledem pro osoby s epilepsií Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Poskytnuto 10 000 Kč
2011 Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 360 000 Kč
2011 7. denní rekondiční pobyt s edukací sluchově postižených logopédkou ve dnech 18.-25.6.2011 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. Poskytnuto 32 000 Kč
2011 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 110 000 Kč
2011
-
2014
Dům sv Eufrasie Služby Dobrého Pastýře Poskytnuto 800 000 Kč
2011 Rozvoj dobrovolnictví na území města Ostravy na pomoc seniorům a lidem v terminálním stádiu života ADRA, o.p.s. Poskytnuto 130 000 Kč
2011 Rozvoj dobrovolnictví na území města Ostravy na pomoc dětem a osobám se zdravotním postižením ADRA, o.p.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 250 000 Kč
2011 Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 80 000 Kč