Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2011
-
2014
ADP „TIKVAH“– pečovatelská služba pro seniory, se zvláštním zřetelem k potřebám přeživších holocaust Židovská obec v Ostravě Poskytnuto 250 000 Kč
2011 SVZ/SP Tísňová péče Dorkas Slezská diakonie Poskytnuto 500 000 Kč
2011 Odlehčovací služba Siloe Slezská diakonie Poskytnuto 500 000 Kč
2011
-
2014
Centrum denních služeb - Domovinka Siloe Slezská diakonie Poskytnuto 1 500 000 Kč
2011 Prádelna Astrid, o.p.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2011
-
2014
Domov pro seniory LADA Nataša Laskovská Poskytnuto 1 000 000 Kč
2011 SPMP Ostrava Centrum denních služeb-odlehčovací služby Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2011 SPMP Ostrava - centrum denních služeb Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Ostrava Poskytnuto 400 000 Kč
2011
-
2014
Domov pro seniory Zlaté Slunce Agentura SLUNCE, o.p.s. Poskytnuto 2 500 000 Kč
2011
-
2014
Nízkoprahové denní centrum Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 220 000 Kč
2011
-
2014
Noclehárna pro muže Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 550 000 Kč
2011 Rekondiční pobyt pro stomiky u příležitosti 20. výročí založení klubu. Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. Poskytnuto 70 000 Kč
2011 Armáda spásy, Prevence „bezdomovectví“ Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 800 000 Kč
2011 Chceme žít s Vámi, ne vedkle Vás. BESKYD DZR, o.p.s. Poskytnuto 210 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 80 000 Kč
2011 Programy na podporu a prevenci zdraví seniorů a zdravotně postižených občanů Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., městská organizace Ostrava Poskytnuto 40 000 Kč
2011 DOBROVOLNÍCI v CPR Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. Poskytnuto 190 000 Kč
2011 SPMP - ozdravný pobyt lidí s mentálním postižením Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Ostrava Poskytnuto 45 000 Kč
2011 Dobrovolnictví u lidí s mentálním postižením Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Ostrava Poskytnuto 50 000 Kč
2011 Domov pro seniory Na Výminku s.r.o. Poskytnuto 600 000 Kč
2011 Týdenní kurz odezírání mluvené řeči pro nedoslýchavé, rekondiční pobyt Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba Poskytnuto 36 000 Kč
2011 KROKY k sociální integraci a pracovnímu uplatnění osob s mentálním postižením PRAPOS, z.s. Poskytnuto 480 000 Kč
2011 Rekondiční pobyt pro osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 45 000 Kč
2011 Pohybové aktivity Rosky Ostrava Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 25 000 Kč
2011 Občanská poradna Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 350 000 Kč
2011 Chráněné bydlení Ostrava - Hrušov Diakonický institut Poskytnuto 500 000 Kč
2011 Terénní programy Helpale v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 320 000 Kč
2011 Bezplatné sociálně právní poradenství Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2011
-
2014
SPR - denní stacionář Středisko pracovní rehabilitace Poskytnuto 620 000 Kč
2011 SPR-ozdravný pobyt osob s mentálním postižením Středisko pracovní rehabilitace Poskytnuto 51 000 Kč
2011 Chceme pomoci i sobě Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek Poskytnuto 50 000 Kč
2011 Plavání pod lékařským dohledem pro osoby s epilepsií Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Poskytnuto 10 000 Kč
2011 Služba následné péče „Pavučina“ Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Poskytnuto 120 000 Kč
2011 Chci se dívat lidem do očí Klub bechtěreviků ČR z.s. Poskytnuto 40 000 Kč
2011 MIKASA - denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA z.s. Poskytnuto 500 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační službypro sluchově postižené Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 130 000 Kč
2011 Centrum sociální rehabilitace pro sluchově postižené občany Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 360 000 Kč
2011 7. denní rekondiční pobyt s edukací sluchově postižených logopédkou ve dnech 18.-25.6.2011 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. Poskytnuto 32 000 Kč
2011 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 110 000 Kč
2011 Aktivní život onkologických pacientů, poradenství a prevence ONKO-AMAZONKY, spolek Poskytnuto 70 000 Kč
2011
-
2014
Dům sv Eufrasie Služby Dobrého Pastýře Poskytnuto 800 000 Kč
2011 Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 400 000 Kč
2011 Rozvoj dobrovolnictví na území města Ostravy na pomoc seniorům a lidem v terminálním stádiu života ADRA, o.p.s. Poskytnuto 130 000 Kč
2011 Rozvoj dobrovolnictví na území města Ostravy na pomoc dětem a osobám se zdravotním postižením ADRA, o.p.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2011 Střípky naděje Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 250 000 Kč
2011 Domov pro seniory Orlová SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Poskytnuto 300 000 Kč
2011 Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 90 000 Kč
2011 Dobrovolníci - společníci osamělých seniorů Senior servis Poskytnuto 130 000 Kč
2011 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 250 000 Kč
2011 Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 80 000 Kč