Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Rekonstrukce nových prostor Centra trénování paměti MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 242 000 Kč
2019 Obnova lůžkovin v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 135 000 Kč
2019 Obnova stolů, židlí a křesel v Domově Přístav Ostrava - Zukalova Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 147 000 Kč
2019 Sociálně aktivizační služby na 2019 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 200 000 Kč
2019 Sociálně terapeutické dílny na 2019 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 250 000 Kč
2019 START 2019 PRAPOS, z.s. Poskytnuto 700 000 Kč
2019 Vybavení pracovních dílen PRAPOS START PRAPOS, z.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst VIZ - CENTRUM "spolek" Neposkytnuto 0 Kč
2019
-
2022
Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra Charita sv. Alexandra Poskytnuto 900 000 Kč
2019 Zlepšení životních podmínek a podmínek pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Charita sv. Alexandra Poskytnuto 220 000 Kč
2019 Poradna sv. Alexandra Charita sv. Alexandra Poskytnuto 200 000 Kč
2019 Terénní programy Helpale v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 650 000 Kč
2019 Koukej, společně to zvládneme Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2019 Bezplatné sociálně právní poradenství Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Střípky naděje Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 145 000 Kč
2019 Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Tyfloservis, o.p.s. Poskytnuto 190 000 Kč
2019 Sociální rehabilitace 2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 320 000 Kč
2019 Převod běžného textu do Braillova písma TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 450 000 Kč
2019 Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Pomůcky a další vybavení sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s. Ostrava KAFIRA o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 110 000 Kč
2019 Služba následné péče "Pavučina" 2019 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Poskytnuto 250 000 Kč
2019 Hudbou k uzdravení IV Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 STD Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 335 000 Kč
2019
-
2022
Bydlíme! 2019 Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 1 150 000 Kč
2019 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci rozšíření služby sociální rehabi Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 68 000 Kč
2019 DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář Slezská diakonie Poskytnuto 1 600 000 Kč
2019 DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Slezská diakonie Poskytnuto 3 000 000 Kč
2019 DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba Slezská diakonie Poskytnuto 1 670 000 Kč
2019
-
2022
ARCHA Ostrava, chráněné bydlení Slezská diakonie Poskytnuto 750 000 Kč
2019 Poradna rané péče SALOME Slezská diakonie Poskytnuto 230 000 Kč
2019 SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 270 000 Kč
2019
-
2022
SILOE Ostrava, centrum denních služeb Slezská diakonie Poskytnuto 740 000 Kč
2019
-
2022
SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Slezská diakonie Poskytnuto 2 400 000 Kč
2019
-
2022
Siloe Ostrava, odlehčovací služby Slezská diakonie Poskytnuto 550 000 Kč
2019 OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 270 000 Kč
2019
-
2022
ELIM Ostrava, pečovatelská služba Slezská diakonie Poskytnuto 1 000 000 Kč
2019 Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Slezská diakonie Poskytnuto 750 000 Kč
2019 Duhový dům Ostrava, odlehčovací služba Slezská diakonie Neposkytnuto 0 Kč
2019 Klimatizace v Duhovém domě Slezská diakonie Poskytnuto 500 000 Kč
2019
-
2022
Poskytování služby osobní asistence Podané ruce - osobní asistence Poskytnuto 2 530 000 Kč
2019 Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 270 000 Kč
2019
-
2022
Domovinka pro seniory - týdenní stacionář Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Poskytnuto 700 000 Kč
2019 Domovinka pro seniory - denní stacionář Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Poskytnuto 350 000 Kč
2019
-
2022
Pečovatelská služba v rodinách Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Poskytnuto 2 850 000 Kč