Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Střípky naděje Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Osobní asistence Slunce v dlani, o.p.s. Poskytnuto 2 100 000 Kč
2020 Návrat do společnosti Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. Poskytnuto 320 000 Kč
2020 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Charita Ostrava Poskytnuto 800 000 Kč
2020 Otevřená budoucnost Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 440 000 Kč
2020 Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava Přívoz Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Asistované kontakty rodičů s dětmi Spolu pro rodinu, z.s. Poskytnuto 342 000 Kč
2020 Charitní hospicová poradna Charita Ostrava Poskytnuto 176 000 Kč
2020 Poradna Charity Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Zdravotně-sociální pomoc Spolu pro rodinu, z.s. Poskytnuto 187 000 Kč
2020 Rodinná poradna Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 1 000 000 Kč
2020 Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 1 125 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - odlehčovací služba RESPIT 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 330 000 Kč
2020 Chráněné bydlení Maják Ekipa, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2020 Armáda Spásy, Prevence bezdomovectví Ostrava Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 1 450 000 Kč
2020 Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 485 000 Kč
2020 Náš domov BESKYD DZR, o.p.s. Poskytnuto 310 000 Kč
2020 Krizové centrum pro děti a rodinu Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 435 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Tyfloservis, o.p.s. Poskytnuto 190 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 340 000 Kč
2020 Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi Spolu pro rodinu, z.s. Poskytnuto 600 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - odborné sociální poradenství RODINNÝ PRŮVODCE 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 293 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum Charita Ostrava Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 410 000 Kč
2020 Domovinka pro seniory - denní stacionář Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Poskytnuto 350 000 Kč
2020 Podpora rodin v agendě SPOD - 3v1 Spolu pro rodinu, z.s. Poskytnuto 242 000 Kč
2020 Koukej, společně to zvládneme Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2020 Kontaktní centrum Anabell Ostrava Centrum Anabell, z. ú. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Poskytnuto 180 000 Kč
2020 Dům sv. Eufrasie - sociální rehabilitace - startovací byty Služby Dobrého Pastýře Poskytnuto 160 000 Kč
2020 OBČANSKÁ PORADNA Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 270 000 Kč
2020 Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Sociálně terapeutické dílny na 2020 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 450 000 Kč
2020 Raná péče rodinám dětí se sluchovým postižením v Ostravě Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Poskytnuto 110 000 Kč
2020 Denní stacionář ČMELÁČEK z.s. Poskytnuto 335 000 Kč
2020
-
2022
Centrum sociálních služeb Domus 2020-2022 Ledax Ostrava o.p.s. Poskytnuto 2 900 000 Kč
2020 DUHOVÝ DŮM Ostrava, denní stacionář Slezská diakonie Poskytnuto 1 500 000 Kč
2020 Poradna sv. Alexandra Charita sv. Alexandra Poskytnuto 190 000 Kč
2020
-
2022
DUHOVÝ DŮM Ostrava, odlehčovací služba Slezská diakonie Poskytnuto 1 900 000 Kč
2020
-
2022
DUHOVÝ DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Slezská diakonie Poskytnuto 3 200 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy Charita Ostrava Poskytnuto 370 000 Kč
2020 Denní stacionář 2020 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 160 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 535 000 Kč
2020 Služba následné péče "Pavučina" 2020 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Poskytnuto 230 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace 2020 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 320 000 Kč
2020 SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 270 000 Kč
2020 Bezplatné sociálně právní poradenství Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Péče srdcem - osobní asistence 2020 Péče srdcem, z.ú. Poskytnuto 694 000 Kč