Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2011 „Všude dobře, doma nejlépe“ - raná péče SALOME podporuje rodiny s dětmi se zdravotním postižením a obtížemi ve vývoji Slezská diakonie Poskytnuto 100 000 Kč
2011 „Koukej,společně to zvládneme“ Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 600 000 Kč
2015 Škola rodičovských a rodinných kompetencí Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Šatník Charity Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 50 000 Kč
2018 Šatník Charity Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 30 000 Kč
2019 Šatník Charity Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 50 000 Kč
2011 Šance pro Kunčičky Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 350 000 Kč
2013 Šance domova Diecézní charita ostravsko-opavská Neposkytnuto 0 Kč
2014 Šance domova Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 200 000 Kč
2015 Šance domova Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 250 000 Kč
2015 Šance domova Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 100 000 Kč
2016 Šance domova Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 350 000 Kč
2017 Šance domova Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 350 000 Kč
2015 Řešení situace rodin a jednotlivců žijících na ubytovnách CENTROM z. s. Poskytnuto 180 000 Kč
2019 Čas věnovaný sportování bere prostor drogám. FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek Neposkytnuto 0 Kč
2016 Úprava vnějších prostor SPR Ostrava - zahrada Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. Poskytnuto 513 000 Kč
2016 Úprava místnosti posledního rozloučení Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2017 Úprava a rozšíření pracovny PSS Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2018 tlumočnické služby pro sluchově postižené Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Poskytnuto 57 000 Kč
2013 tlumočnické služby pro sluchově postižené Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Poskytnuto 60 000 Kč
2014 tlumočnické služby pro sluchově postižené Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Poskytnuto 60 000 Kč
2015 tlumočnické služby pro sluchově postižené Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Poskytnuto 60 000 Kč
2016 tlumočnické služby pro sluchově postižené Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Poskytnuto 60 000 Kč
2017 tlumočnické služby pro sluchově postižené Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Poskytnuto 57 000 Kč
2018 sociálně aktivizační služby na 2018 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 200 000 Kč
2017 sociálně aktivizační služby na 2017 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 200 000 Kč
2016 sociálně aktivizační služby na 2016 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 200 000 Kč
2015 sociálně aktivizační služby na 2015 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 250 000 Kč
2014 sociálně aktivizační služby na 2014 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 250 000 Kč
2013 sociálně aktivizační služby na 2013 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 280 000 Kč
2012 program podpory kvality života onkologických pacientů a prevence rakoviny prsu ONKO-AMAZONKY, spolek Poskytnuto 65 000 Kč
2016 dělám DOBROvolně" v BRÁNĚ 2016 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Neposkytnuto 14 000 Kč
2017 Zřízení terapeutické snoezelen mísnosti pro služby soc. prevence organizace Bílý nosorožec, o.p.s. Bílý nosorožec, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2016 Zřízení bezbariérového vstupu pro CHD sv. Alžběty Charita Ostrava Poskytnuto 400 000 Kč
2016 Zvýšení počtu dobrovolníků v ostravských charitativních obchodech MOMENT v důsledku cílené propagace a obsazení pozice koordinátora dobrovolníků MOMENT Česká republika, obecně prospěšná společnost Neposkytnuto 0 Kč
2017 Zvýšení komfortu klientů - Domov Korýtko Domov Korýtko, příspěvková organizace Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zvýšení komfortu bydlení BESKYD DZR, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2010 Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 100 000 Kč
2011 Zvýšení informovanosti seniorů o poskytovatelích sociálních služeb, možnostech volnočasových aktivit a poskytování odborného poradenství Diecézní charita ostravsko-opavská Neposkytnuto 0 Kč
2020 Zvyšování úrovně kvality sociálních služeb a účelných aktivit pro osoby se zdravotním postižením Charita sv. Alexandra Poskytnuto 150 000 Kč
2014 Zpřístupnění sociální rehabilitace rodinám se zrakově postiženým dítětem KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci rozšíření služby sociální rehabi Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 68 000 Kč
2020 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Družstvo NAPROTI Poskytnuto 130 000 Kč
2018 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Družstvo NAPROTI Poskytnuto 452 000 Kč
2019 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Družstvo NAPROTI Poskytnuto 500 000 Kč
2017 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 120 000 Kč
2020 Zlepšování životních podmínek osob se ZP v rámci sociální rehabilitace Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 324 000 Kč
2018 Zlepšování životních podmínek osob se ZP v rámci komunitního typu chráněného bydlení Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 228 000 Kč
2016 Zlepšování podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2016 Zlepšování podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením Družstvo NAPROTI Poskytnuto 382 000 Kč