Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2020.. S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 68 000 Kč
2020 Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 110 000 Kč
2020 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Centrum denních služeb "žijeme" Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Poskytnuto 475 000 Kč
2020 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením Ostrava Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Poskytnuto 55 000 Kč
2020 Místo kde ti rozumí 2020 Pavučina o.p.s. Poskytnuto 190 000 Kč
2020 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava JINAK, o.p.s. Poskytnuto 313 000 Kč
2020 Terapeuticko - edukativní podpora ohrožených dětí a rodin v Ostravě HoSt - Home-Start Česká republika Poskytnuto 100 000 Kč
2020 HoSt - podpora sociálně ohrožených rodin v Ostravě HoSt - Home-Start Česká republika Poskytnuto 180 000 Kč
2020 START 2020 PRAPOS, z.s. Poskytnuto 700 000 Kč
2020 AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2020 AlFi, z.s. Poskytnuto 350 000 Kč
2020 Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava Linka bezpečí, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Chráněné bydlení Maják Ekipa, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice CENTROM z. s. Poskytnuto 250 000 Kč
2020 Program bydlení CENTROM CENTROM z. s. Poskytnuto 450 000 Kč
2020 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice CENTROM z. s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 SAS pro rodiny s dětmi CENTROM CENTROM z. s. Poskytnuto 405 000 Kč
2020 Potravinová banka v Ostravě 2020 Potravinová banka v Ostravě, z.s. Poskytnuto 350 000 Kč
2020 Tlumočnická služba Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Tyfloservis, o.p.s. Poskytnuto 190 000 Kč
2020 Osobní asistence Slunce v dlani, o.p.s. Poskytnuto 2 100 000 Kč
2020 Charitní středisko Michala Magone - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Charita Ostrava Poskytnuto 800 000 Kč
2020 Charitní hospicová poradna Charita Ostrava Poskytnuto 176 000 Kč
2020 Poradna Charity Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 485 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Alžběty-denní centrum Charita Ostrava Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum Charita Ostrava Poskytnuto 834 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy Charita Ostrava Poskytnuto 370 000 Kč
2020 Denní stacionář 2020 ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 160 000 Kč
2020 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory Charita Ostrava Poskytnuto 120 000 Kč
2020 Poradenské a informační centrum Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Sociální rehabilitace Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 630 000 Kč
2020 Horizont - středisko sociální aktivizace Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 330 000 Kč
2020 Šatník Charity Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Otevřená budoucnost Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 440 000 Kč
2020 Náš domov BESKYD DZR, o.p.s. Poskytnuto 310 000 Kč
2020 Sociálně aktivizační služby ve Vesničce soužití a okolí Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 410 000 Kč
2020 Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2020 Středisko VÝZVA - sociálně aktivizační služba BRÁNA 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 340 000 Kč
2020 MEDIACE - podpora zkvalitňování rodinných vztahů 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 176 000 Kč
2020 Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 163 000 Kč
2020 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2020 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2020 KLUB-KO 2020 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 250 000 Kč
2020 Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2020 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2020 NEVO DROM - Novou cestou 2020 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 600 000 Kč
2020 Poradna rané péče SALOME Slezská diakonie Poskytnuto 230 000 Kč
2020 Blíže lidem SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 40 000 Kč
2020 Zdravotně-sociální pomoc Spolu pro rodinu, z.s. Poskytnuto 187 000 Kč
2020 Armáda spásy, Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 1 125 000 Kč