Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Chlazení provozních prostor Péče srdcem Péče srdcem, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Hudbou k uzdravení IV Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Výměna střešní krytiny na budově Azylového domu Nová šance Nová šance, z.s. Poskytnuto 290 000 Kč
2019 Čas věnovaný sportování bere prostor drogám. FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek Neposkytnuto 0 Kč
2019 Vybavení muzikoterapeutické místnosti Muzikohraní, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 " Modernizace šatny a interiéru učebny pro imobilní klienty SPR " Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Modernizace terapeutické a relaxační mistnosti Snoezelen ABC o.p.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Pomůcky a další vybavení sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s. Ostrava KAFIRA o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zlepšení podmínek pro činnost spolku Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zlepšení životních podmínek a podmínek pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Charita sv. Alexandra Poskytnuto 220 000 Kč
2019 CSS ČUN Ostrava SAS Česká unie neslyšících, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2019
-
2022
Domov pro seniory LADA LADASENIOR s.r.o. Poskytnuto 1 245 000 Kč
2019 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením Ostrava Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Poskytnuto 55 000 Kč
2019 Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2019 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 250 000 Kč
2019 Centrum denních služeb Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Poskytnuto 455 000 Kč
2019 Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezský kraj) Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 110 000 Kč
2019 KMOTR pomáhá 2019 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 180 000 Kč
2019 Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2019 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 68 000 Kč
2019 Denní stacionář ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 135 000 Kč
2019 Denní stacionář ČMELÁČEK z.s. Poskytnuto 335 000 Kč
2019 Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2019 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2019 AlFi-Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS_2019 AlFi, z.s. Poskytnuto 350 000 Kč
2019
-
2022
Na Výminku Na Výminku s.r.o. Poskytnuto 990 000 Kč
2019 MEDIACE - podpora zkvalitňování rodinných vztahů 2019 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 200 000 Kč
2019 Chráněné bydlení Maják Ekipa, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2019
-
2022
Armáda spásy, Noclehárna pro ženy Ostrava (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 350 000 Kč
2019
-
2022
Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 680 000 Kč
2019 START 2019 PRAPOS, z.s. Poskytnuto 700 000 Kč
2019
-
2022
Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Zukalova (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 2 800 000 Kč
2019
-
2022
Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019 - 2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 4 200 000 Kč
2019 Rodinná poradna Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 1 000 000 Kč
2019 Sociální rehabilitace 2019 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 320 000 Kč
2019 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 800 000 Kč
2019 Osobní asistence Slunce v dlani, o.p.s. Poskytnuto 2 100 000 Kč
2019 Krizové centrum pro děti a rodinu Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 435 000 Kč
2019 Sociální rehabilitace KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Kafárna Spirála o.p.s. Poskytnuto 310 000 Kč
2019 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava JINAK, o.p.s. Poskytnuto 285 000 Kč
2019 Sociální rehabilitace zrakově znevýhodněných osob Tyfloservis, o.p.s. Poskytnuto 190 000 Kč
2019 Poradna pro vztahy a rodinu 2019 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 116 000 Kč
2019
-
2022
Bydlíme! 2019 Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 1 150 000 Kč
2019 Program bydlení CENTROM CENTROM z. s. Poskytnuto 450 000 Kč
2019 STD Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 335 000 Kč
2019 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Radvanice CENTROM z. s. Poskytnuto 200 000 Kč
2019 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vítkovice CENTROM z. s. Poskytnuto 250 000 Kč
2019 SAS pro rodiny s dětmi CENTROM CENTROM z. s. Poskytnuto 475 000 Kč
2019
-
2022
Chráněné bydlení Charity sv. Alexandra Charita sv. Alexandra Poskytnuto 900 000 Kč
2019 Blíže k lidem 2019 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 40 000 Kč
2019
-
2022
Osobní asistence Ostravsko Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Poskytnuto 1 800 000 Kč
2019 Poradna sv. Alexandra Charita sv. Alexandra Poskytnuto 200 000 Kč