Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Osobní asistence Ostravsko Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Sociálněterapeutická dílny JINAK Ostrava JINAK, o.p.s. Poskytnuto 270 000 Kč
2019 Osobní asistence Slunce v dlani, o.p.s. Poskytnuto 264 000 Kč
2019 Podpora samostatného bydlení JINAK Ostrava JINAK, o.p.s. Poskytnuto 191 000 Kč
2019 Linka bezpečí pro děti a mládež z města Ostrava Linka bezpečí, z.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 ARMÁDA SPÁSY, SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 20 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří Charita Ostrava Poskytnuto 563 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Charita Ostrava Poskytnuto 279 000 Kč
2019 Provoz Charitního střediska Matky Terezy - pečovatelské služby Ostrava Charita Ostrava Poskytnuto 690 000 Kč
2019 Provoz Hospice sv. Lukáše - odlehčovací služby Charita Ostrava Poskytnuto 350 000 Kč
2019 Provoz Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Charita Ostrava Poskytnuto 120 000 Kč
2019 ARMÁDA SPÁSY, NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ OSTRAVA - PŘÍVOZ Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 200 000 Kč
2019 Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Poradna pro oběti trestné činnosti v Ostravě Bílý kruh bezpečí, z.s. Poskytnuto 145 000 Kč
2019 Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava - Zukalova (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 2 000 000 Kč
2019 Navýšení kapacity osobní asistence OASA pro uživatele z Ostravy v roce 2019 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 92 000 Kč
2019 Duhový dům Ostrava, odlehčovací služba Slezská diakonie Neposkytnuto 0 Kč
2019 Klimatizace v Duhovém domě Slezská diakonie Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Duhový dům Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením Slezská diakonie Poskytnuto 750 000 Kč
2019 Převod běžného textu do Braillova písma TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Práce OZP umí být profi Spirála Ostrava, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Vybavení Denního centra AlFi pro děti s PAS a jejich rodiny AlFi, z.s. Poskytnuto 127 000 Kč
2019 Zlepšení životních podmínek klientů pobytových služeb Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením-předprofesní příprava Prádelna PRAPOS s.r.o. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst VIZ - CENTRUM "spolek" Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Družstvo NAPROTI Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Vybavení pracovních dílen PRAPOS START PRAPOS, z.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci rozšíření služby sociální rehabi Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 68 000 Kč
2019 Obnova stolů, židlí a křesel v Domově Přístav Ostrava - Zukalova Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 147 000 Kč
2019 Obnova lůžkovin v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 135 000 Kč
2019 Vybavení sociálních služeb Střediska VÝZVA pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením 2019 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 220 000 Kč
2019 Rekonstrukce nových prostor Centra trénování paměti MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 242 000 Kč
2019 Na Výminku Na Výminku s.r.o. Poskytnuto 181 000 Kč
2019 Materiální zajištění Ostravské organizace vozíčkářů, spolek Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Neposkytnuto 0 Kč
2019 Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Domov pro seniory LADA LADASENIOR s.r.o. Poskytnuto 400 000 Kč
2019 Doléčovací centrum Renarkon, o.p.s. Renarkon,o.p.s. Poskytnuto 89 000 Kč
2019 Koupě dodávkového automobilu Renarkon,o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Terapeutické Centrum Renarkon Renarkon,o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zabezpečení zázemí pro matky s dětmi v tísni Charita Ostrava Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Pořízení pračky do domova pro osoby se specifickými potřebami Charita Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova Charita Ostrava Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Využití venkovních prostor Hospice sv. Lukáše Charita Ostrava Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním formou zlepšení pracovních podmínek v textilnídílně BOTUMY s.r.o. Poskytnuto 411 000 Kč
2019 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DH, DJ Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 88 000 Kč
2019 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DL, DT Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 173 000 Kč
2019 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 159 000 Kč
2019 Zvýšení komfortu bydlení BESKYD DZR, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč