Oblast sociální péče

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Podpora osob se sluchovým postižením Česká unie neslyšících, z.ú. Poskytnuto 60 000 Kč
2020 Nákup zařízení na podporu vysokého standardu poskytované sociální služby. ŽEBŘÍK obecně prospěšná společnost Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst VIZ - CENTRUM "spolek" Poskytnuto 106 000 Kč
2020 Nový pomocník pro terénní služby SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Zlepšování materiálně technického vybavení Poradny Ostrava Modrý kříž v České republice Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Zlepšení kvality života onkologických klientů OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 SVZ/SP/B ARKA CZ, z.s. Poskytnuto 123 000 Kč
2020 Zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením v rámci jejich zaměstnávání Družstvo NAPROTI Poskytnuto 130 000 Kč
2020 Zlepšování životních podmínek osob se ZP v rámci sociální rehabilitace Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 324 000 Kč
2020 Modernizace herny a rodinného centra ABC pro děti s autismem ABC o.p.s. Poskytnuto 113 000 Kč
2020 Rekondiční a rehabilitační pobyty - DH, DJ Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DL, DT Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Renovace osvětlení v budově Domova Přístav Ostrava - Zukalova Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 163 000 Kč
2020 Podpora zaměstnávání znevýhodněných lidí v sociálním podniku BOTUMY s.r.o. BOTUMY s.r.o. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Elektrická brána do areálu Domova Přístav Ostrava - Kunčičky Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 131 000 Kč
2020 Vybavení pracovních dílen START 2020 PRAPOS, z.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2020 Dovybavení nových prostor a rekonstrukce sanitárního zařízení CTP MENS SANA, z.ú. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova II Charita Ostrava Poskytnuto 500 000 Kč
2020 Vybavení bytú určených pro Komunitní bydlení seniorů a OZP Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 135 000 Kč
2020 Zlepšení vybavenosti zařízení Na Výminku s.r.o. Poskytnuto 120 000 Kč
2020 Zkvalitnění materiálně technického zázemí Domova pro seniory CSS Domus Ledax Ostrava o.p.s. Poskytnuto 113 000 Kč
2020 Kultura stolování a drtič léků BESKYD DZR, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Zahrada JINAK JINAK, o.p.s. Poskytnuto 314 000 Kč
2020 Nákup technického vybavení chráněné dílny Prádelna PRAPOS s.r.o. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Zvyšování úrovně kvality sociálních služeb a účelných aktivit pro osoby se zdravotním postižením Charita sv. Alexandra Poskytnuto 150 000 Kč
2020 Terapeutické centrum Renarkon Renarkon,o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Terénní program Ostrava-koupě osobního automobilu Renarkon,o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Mobilní poradna jako místo poradenských služeb ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Centrum života Nadační fond Pavla Novotného Poskytnuto 275 000 Kč
2020 Pracujeme-žijeme Spirála Ostrava, z.ú. Poskytnuto 74 000 Kč
2020 Kvalitním vybavením ke kvalitní službě Podané ruce - osobní asistence Poskytnuto 93 000 Kč
2020 Rekondiční a rehabilitační pobyt - DBS Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Multimediální studio Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Poskytnuto 135 000 Kč
2020 Opravy a vybavení prostor služeb Střediska VÝZVA pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Zkvalitnění vybavenosti a podmínek pro péči o seniory ve středisku SILOE Ostrava Slezská diakonie Poskytnuto 144 000 Kč
2020 Vybavení sociálně terapeutických dílen klubu Stonožka Ostrava Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 57 000 Kč
2020 Materiální zajištění Ostravské organizace vozíčkářů, spolek Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Protipožární ochrana v chráněném bydlení Slezská diakonie Poskytnuto 50 000 Kč
2020 " Vybavení do skupin pro klienty denního stacionáře s mentálním a kombinovaným postižením" Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Klimatizace v Duhovém domě Slezská diakonie Poskytnuto 500 000 Kč
2020 Pravidelné malování v Duhovém domě Slezská diakonie Poskytnuto 250 000 Kč
2020 Vybavení muzikoterapeutické místnosti Muzikohraní, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Oprava havarijního stavu oplocení areálu sociální služby Azylový dům Nová šance Nová šance, z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2020 Auto jako předpoklad poskytování mobilní hospicové péče Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 380 000 Kč
2020 Muzikorelaxace v "Pavučině" Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezkého kraje, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Terénní program - ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Poskytnuto 170 000 Kč
2020 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 912 000 Kč
2020 KMOTR pomáhá 2020 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 180 000 Kč
2020 Podpora vzdělávání žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 2020 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 250 000 Kč