Oblast zdravotnictví

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 7. Trilaterální sympozium s mezinárodní účastí Fakultní nemocnice Ostrava Poskytnuto 50 000 Kč
2019 VIII. Kardiovaskulární dny Kongresy CZ, s.r.o. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Odborná konference "Efektivní nemocnice 2019" HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. Poskytnuto 30 000 Kč
2019 6.denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených ve dnech 22.6. - 27.6.2019 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. Poskytnuto 31 000 Kč
2019 Ve světě se neztratíme Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Poskytnuto 9 000 Kč
2019 "Most 2019" - Podpora herní práce na dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava, p.o. Sdružení Klíček, z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Zvýšení kvality péče o seniory v domově seniorů Slunečnice s využitím telemedicíny Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Mobilní hospic Strom života Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj Neposkytnuto 0 Kč
2019 Ozdravný pobyt pro handicapované žáky DUHOVÝ KLÍČ Poskytnuto 51 000 Kč
2019 Rekondiční a ozdravné pobyty PRAPOS, z.s. Poskytnuto 80 000 Kč
2019 AlFi -Příměstský tábor pro děti s PAS a jejich sourozence AlFi, z.s. Poskytnuto 18 000 Kč
2019 Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy 2019 Sdružení - BES, z.s. Poskytnuto 85 000 Kč
2019 Pobytovky a tábor s autisty ABC o.p.s. Poskytnuto 39 000 Kč
2019 Pobytové aktivity účastníků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a atypickým chováním MIKASA z.s. Poskytnuto 38 000 Kč
2019 Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic Charita Ostrava Poskytnuto 209 000 Kč
2019 Ostrava žije první pomocí Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Poskytnuto 40 000 Kč
2019 Ordinace pro chudé - pojištění pro nepojištěné pacienty Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 XVIII. barevné DIAdny 2019 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Poskytnuto 10 000 Kč
2019 Letní zdravotně edukační tábor pro děti s diabetem 2019 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Poskytnuto 26 000 Kč
2019 Rekondiční pobyt 2019 I. Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Poskytnuto 20 000 Kč
2019 Rekondiční pobyt 2019 II. Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Rekondiční pobyty pro osoby s roztroušenou sklerózou (dále jen RS) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 76 000 Kč
2019 Rehabilitační pobyt Spolek zdravotně postižených občanů a jejich přátel Poskytnuto 52 000 Kč
2019 Týdenní kurz odezírání mluvené řeči pro nedoslýchavé, rekondiční pobyt Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava-Poruba Poskytnuto 35 000 Kč
2019 Zážitkový týden pro děti s autismem V. ročník Sdružení - BES, z.s. Poskytnuto 37 000 Kč
2019 Dobrovolníci nadačního fondu Pavla Novotného Nadační fond Pavla Novotného Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Rekondiční pobyt s rehabilitacemi a přednáškami. Slezský klub stomiků Ostrava, z.s. Poskytnuto 35 000 Kč
2019 Společně vše zvládneme 2019 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Poskytnuto 10 000 Kč
2019 Dobrovolnické hospicové centrum Charita Ostrava Poskytnuto 85 000 Kč
2019 Hospic sv. Lukáše Charita Ostrava Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené občany -Horní Bečva 2019 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Poskytnuto 24 000 Kč
2019 7.ročník příměstského tábora Oříšek, z.s. Poskytnuto 46 000 Kč
2019 SVZ/ZDRAV První pomoc pro život Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava Poskytnuto 120 000 Kč
2019 Ozdravné pobyty v rámci celoroční činnosti Naděje NADĚJE pro všechny, z. s. Poskytnuto 45 000 Kč
2019 Mobilní hospicová péče pro děti a dospělé_zdravotní část Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 430 000 Kč
2019 Dětský hospicový stacionář Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Týdenní rekondiční pobyt pro tělesně postižená a kombinovaná postižení občanů Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., městská organizace Ostrava Poskytnuto 49 000 Kč
2018 "Most 2018" - Podpora herní práce na dětském oddělení Městské nemocnice Ostrava, p.o. Sdružení Klíček, z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2018 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených ve dnech 16.-23.6.2018 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. Poskytnuto 31 000 Kč
2018 Rehabilitačně sportovní pobyt handicapovaných propojený s vlastivědnými tématy 2018 Sdružení - BES, z.s. Poskytnuto 85 000 Kč
2018 Zážitkový týden pro děti s autismem IV. ročník Sdružení - BES, z.s. Poskytnuto 42 000 Kč
2018 Podzimní prázdninový pobyt Ramzová 2018 pro osoby s handicapem. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Neposkytnuto 0 Kč
2018 Ozdravný adaptační pobyt pro handicapované žáky DUHOVÝ KLÍČ Poskytnuto 51 000 Kč
2018 ABC-Ozdravné pobyty a příměstský tábor pro děti s PAS ABC o.p.s. Poskytnuto 39 000 Kč
2018 My se práce nebojíme, rádi si ji vyzkoušíme Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Poskytnuto 9 000 Kč
2018 Rekondiční pobyty pro osoby s RS Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 76 000 Kč
2018 Dobrovolníci nadačního fondu Pavla Novotného Nadační fond Pavla Novotného Poskytnuto 100 000 Kč
2018 Rekondiční pobyt pro děti a mládež se sluchovým postižením 2018 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Poskytnuto 24 000 Kč
2018 Týdenní rekondiční pobyt pro tělesně postižená a kombinovaná postižení občanů Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., městská organizace Ostrava Poskytnuto 49 000 Kč
2018 XVII. barevné DIAdny 2018 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Poskytnuto 9 000 Kč