Oblast prevence kriminality

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Sirotčí Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 64 000 Kč
2019 Sportovní příměstský tábor Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Poskytnuto 80 000 Kč
2019 Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Poskytnuto 105 000 Kč
2019 Otevřený klub pro děti a mládež v Michálkovicích statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Poskytnuto 118 000 Kč
2019 Hřiště pro veřejnost v Michálkovicích statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Poskytnuto 97 000 Kč
2019 Prevencí k bezpečí Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Prázdniny v SVL Magistrát města Ostrava - městská policie, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Klub FreeCoolln 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 930 000 Kč
2019 Provoz hřiště a sportoviště pro veřejnost v Pustkovci Městský obvod Pustkovec Poskytnuto 53 000 Kč
2019 Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 130 000 Kč
2019 Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 56 000 Kč
2019 Vzdělávací semináře a volnočasové aktivity spojené s realizací zážitkového pobytu pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Hřiště 2019 Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Poskytnuto 86 000 Kč
2019 Sportem proti nudě Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov Poskytnuto 72 000 Kč
2019 Bezpečně s počítačem a internetem pro seniory Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace Poskytnuto 49 000 Kč
2019 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka Poskytnuto 40 000 Kč
2019 Dokaž si, dokaž to... Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 60 000 Kč
2019 Kluby Bavidlo a Bavík Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Správce hřiště Statutární město Ostrava - Městský obvod Stará Bělá Poskytnuto 53 000 Kč
2019 Podpora provozu hřiště a sportoviště otevřeného pro veřejnost Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole Poskytnuto 48 000 Kč
2019 Podpora aktivit na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin identifikovaných v plánu Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Poskytnuto 120 000 Kč
2019 Otevřené víceúčelové sportovní a dopravní hřiště 2019 Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Poskytnuto 207 000 Kč
2019 Malovaná hřiště a malované olympiády 2019 Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Poskytnuto 40 000 Kč
2019 Rozšíření možnosti volnočasových aktivit Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Poskytnuto 10 000 Kč
2019 Otevřená hřiště v MOaP IV Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 442 000 Kč
2019 Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VI Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Poznáváme, učíme se a sportujeme s CENTROMEM 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Provoz víceučelového hřiště otevřeného pro veřejnost v Proskovicích Statutární město Ostrava, Městský obvod Proskovice Poskytnuto 48 000 Kč
2019 Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech základních škol veřejnosti Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Poskytnuto 335 000 Kč
2019 Zpřístupnění dětských hřišť v zahradách mateřských škol veřejnosti Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Poskytnuto 197 000 Kč
2019 Zajištění provozu porubského skateparku v roce 2019 včetně doprovodných sportovních aktivit Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Poskytnuto 220 000 Kč
2018 Společně proti agresi Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 60 000 Kč
2018 Cesty k seniorům Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Neposkytnuto 100 000 Kč
2018 Aktivně v SVL Magistrát města Ostrava - městská policie, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 150 000 Kč
2018 Bezpečně s tabletem a mobilem Knihovna města Ostravy, příspěvková ogranizace Poskytnuto 47 000 Kč
2018 Otevřená hřiště v MOaP III Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 367 000 Kč
2018 Dokaž si, dokaž to... Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Neposkytnuto 60 000 Kč
2018 Kluby Bavidlo a Bavík Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 70 000 Kč
2018 Provoz hřišť a spotovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 180 000 Kč
2018 Volnočasové aktivity se sníženým prahem pro vstup Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Neposkytnuto 0 Kč
2018 Semináře na podporu všeobecné primární prevence na základních školách zřízených městským obvodem Slezská Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Sezská Ostrava Neposkytnuto 0 Kč
2018 Vzdělávací semináře zakončené zážitkovým pobytem pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2018 Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Sirotčí Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 70 000 Kč
2018 Poznáváme, učíme se a sportujeme - zájmové programy pro děti a mládež v lokalitě Vítkovice Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 300 000 Kč
2018 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Statutární město Ostrava-městský obvod Lhotka Poskytnuto 50 000 Kč
2018 Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP V Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 50 000 Kč
2018 To zvládnu! - Kamarád při škole 2018 Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Neposkytnuto 0 Kč
2018 Otevřené víceúčelové sportovní a dopravní hřiště 2018 Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Poskytnuto 204 000 Kč
2018 Pryč z města 2018 - poznání kulturních a přírodních památek v okolí města Ostravy Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Neposkytnuto 0 Kč