Oblast prevence kriminality

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Zpřístupnění víceúčelových sportovních hřišť v areálech základních škol veřejnosti Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Poskytnuto 314 000 Kč
2020 Provoz hřiště a sportoviště v Pustkovci pro veřejnost Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Poskytnuto 57 000 Kč
2020 Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Neposkytnuto 0 Kč
2020 Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost městského obvodu Slezská Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 282 000 Kč
2020 Zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit, vzdělávací semináře a volnočasové aktivity cílové skupiny Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 95 000 Kč
2020 Sportovní příměstský tábor Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Poskytnuto 76 000 Kč
2020 Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Poskytnuto 72 000 Kč
2020 Sportovní hala Svinov Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov Poskytnuto 33 000 Kč
2020 Hřiště 2020 Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov Poskytnuto 73 000 Kč
2020 Dopravní hřiště Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov Poskytnuto 43 000 Kč
2020 Hřiště na ul. Evžena Rošického Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov Poskytnuto 65 000 Kč
2020 Hrajeme si bez rozdílů Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 190 000 Kč
2020 Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Halasova Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 107 000 Kč
2020 Rozšířené a návazné činnosti volnočasového klubu pro děti a mládež v Ostravě - Vítkovicích Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 67 000 Kč
2020 Otevřený klub pro děti a mládež v Michálkovicích Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Poskytnuto 112 000 Kč
2020 Hřiště pro veřejnost v Michálkovicích Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Poskytnuto 89 000 Kč
2020 Podpora aktivit na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin identifikovaných v plánu Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Poskytnuto 114 000 Kč
2020 Otevřené víceúčelové sportovní a dopravní hřiště 2020 Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Poskytnuto 198 000 Kč
2020 Cyklohrátky a aktivní využívání volného času dětí a mládeže na dopravním hřišti u Základní školy Gen. Janka 1208 v Ostravě - Mariánských Horách Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Neposkytnuto 0 Kč
2020 Otevřená hřiště v MOaP V Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 293 000 Kč
2020 Obecně prospěšné práce v obvodu MOaP VII Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Poskytnuto 48 000 Kč
2020 Podpora provozu hřiště a sportoviště otevřeného pro veřejnost Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole Poskytnuto 42 000 Kč
2020 Kluby Bavidlo a Bavík Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 67 000 Kč
2020 Dokaž si, dokaž to... Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 57 000 Kč
2020 Správce hřiště Statutární město Ostrava - městský obvod Stará Bělá Poskytnuto 52 000 Kč
2020 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Provoz víceúčelového hřiště otevřeného pro veřejnosst v Proskovicích Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice Poskytnuto 43 000 Kč
2020 Rozšíření možnosti volnočasových aktivit Statutární město Ostrava, Městský obvod Plesná Poskytnuto 9 000 Kč
2020 Klub FreeCoolln 2020 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 95 000 Kč
2020 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 998 000 Kč
2019 Prevence sportem na víceúčelovém hřišti na ulici Sirotčí Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice Poskytnuto 64 000 Kč
2019 Sportovní příměstský tábor Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Poskytnuto 80 000 Kč
2019 Sportujeme s městským obvodem společně, radostně, bezpečně Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice Poskytnuto 105 000 Kč
2019 Otevřený klub pro děti a mládež v Michálkovicích Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Poskytnuto 118 000 Kč
2019 Hřiště pro veřejnost v Michálkovicích Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice Poskytnuto 97 000 Kč
2019 Prevencí k bezpečí Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Prázdniny v SVL Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Neposkytnuto 50 000 Kč
2019 Klub FreeCoolln 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Zajištění bezpečného provozování otevřených hřišť a zahrad pro děti a mládež v městském obvodě Ostrava-Jih Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Poskytnuto 930 000 Kč
2019 Provoz hřiště a sportoviště pro veřejnost v Pustkovci Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec Poskytnuto 53 000 Kč
2019 Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost v městském obvodu Slezská Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 130 000 Kč
2019 Primární prevence na základních školách zřízených SMO, městským obvodem Slezská Ostrava Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Neposkytnuto 0 Kč
2019 Vzdělávací semináře a volnočasové aktivity spojené s realizací zážitkového pobytu pro rodiny s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Hřiště 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov Poskytnuto 86 000 Kč
2019 Sportem proti nudě Statutární město Ostrava, městský obvod Svinov Poskytnuto 72 000 Kč
2019 Bezpečně s počítačem a internetem pro seniory Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace Poskytnuto 49 000 Kč
2019 “aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“ Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka Poskytnuto 40 000 Kč
2019 Dokaž si, dokaž to... Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 60 000 Kč
2019 Kluby Bavidlo a Bavík Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Správce hřiště Statutární město Ostrava - městský obvod Stará Bělá Poskytnuto 53 000 Kč