Oblast podpora osob s handicapem

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Běh pro Světlušku Kerberos team, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Handicap není překážkou a radost z pohybu je pro všechny LODĚNICE POD HRADEM, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem Sdružení - BES, z.s. Poskytnuto 80 000 Kč
2020 Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY BOTUMY s.r.o. Poskytnuto 606 000 Kč
2020 Konference ,,Komunikace osob se sluchovým postižením" Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Poskytnuto 40 000 Kč
2020 Rozvoj a inovace pracovních chráněných dílen pro osoby s handicapem v Ostravě Charita Hrabyně Poskytnuto 806 000 Kč
2020 Přeprava dětí s multihandicapem a celoroční aktivity Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava Poskytnuto 180 000 Kč
2020 Krabičky vd - sociální podnik 2020 Krabičky - výrobní družstvo Poskytnuto 268 000 Kč
2020 Podpora handicapovaných plavců SK KONTAKT OSTRAVA Neposkytnuto 0 Kč
2020 Chytrá svačina nejen do škol v roce 2020 MELIVITA s.r.o. Poskytnuto 304 000 Kč
2020 Zájmová a aktivizační činnost Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2020 Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 205 000 Kč
2020 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst VIZ - CENTRUM "spolek" Poskytnuto 484 000 Kč
2020 Mental Café MENTAL CAFÉ z.s. Poskytnuto 406 000 Kč
2020 U Dobré naděje je nám lépe Spolek U Dobré naděje Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Kulturní,společenské a sportovní aktivity handicapovaných osob 2020 PRAPOS, z.s. Poskytnuto 44 000 Kč
2020 TÝDEN RANÉ PÉČE 2020 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 70 000 Kč
2020 Volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé NADĚJE pro všechny, z. s. Poskytnuto 80 000 Kč
2020 Agentura podporovaného zaměstnávání Asociace TRIGON, o.p.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI. Družstvo NAPROTI Poskytnuto 717 000 Kč
2020 Přeprava handicapovaných osob 2020 PRAPOS, z.s. Poskytnuto 180 000 Kč
2020 Zkvalitnit život dětí s diabetem 2020 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Světový den roztroušené sklerózy (dále jen RS) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 20 000 Kč
2020 Aktivní život s roztroušenou sklerózou (dále jen RS) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Podpora dětí s hendikepem ve Snoezelen prostředí ISNA-MSE z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Multidisciplinární podpora rodin dětí s hendikepem ISNA-MSE z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Vytváření podmínek pro psychickou stabilizaci onkologických pacientek ONKO-AMAZONKY, spolek Poskytnuto 110 000 Kč
2020 Rozvojové aktivity pro děti s PAS AlFi, z.s. Poskytnuto 125 000 Kč
2020 Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách Spirála Ostrava, z.ú. Poskytnuto 870 000 Kč
2020 Sociální podnik - "Slezské těstoviny" Slezská diakonie Neposkytnuto 0 Kč
2020 Koordinace canisterapie Podané ruce, z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2020 Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Prádelna PRAPOS s.r.o. Poskytnuto 672 000 Kč
2020 Průvodcovství rodin s dětmi s autismem MIKASA z.s. Poskytnuto 280 000 Kč
2020 Svépomoc s pomocí SMO 2020 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. Poskytnuto 440 000 Kč
2020 REHABILITAČNÍ ASISTENCE pro děti a mladé lidi se závažným tělesným postižením 2020 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2020 Odborné sociální poradenství, ambulantní a terénní služba OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Neslyšené aktivity Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Poskytnuto 85 000 Kč
2020 ALDIO - alternativní doprava imobilních osob Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Seriál sportovních akcí - HANDY CLUB RACE Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Neposkytnuto 0 Kč
2020 Podpora pečujících rodin Slezská diakonie Poskytnuto 10 000 Kč
2020 Zvyšování kvality života rodin s dětmi s PAS 2020 MIKASA z.s. Poskytnuto 80 000 Kč
2020 Výtvarné a rukodělné aktivity zdravotně postižených osob Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Neposkytnuto 0 Kč
2020 Podpora osobního rozvoje osob s handicapem prostřednictvím muzikoterapie Muzikohraní, z. s. Poskytnuto 130 000 Kč
2020 PROLOMENÍ TICHA - OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 180 000 Kč
2020 Podpora celoroční činnosti poradenského centra ve prospěch zdravotně postižených a seniorů Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., městská organizace Ostrava Poskytnuto 75 000 Kč
2020 Terapie loutkou 2020 THeatr ludem, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Asistenční zajištění volnočasových kroužků a víkendových pobytových akcí klubu Stonožka Ostrava. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Stonožka Ostrava Neposkytnuto 0 Kč
2020 Chráněné dílny Charity sv. Alexandra Charita sv. Alexandra Poskytnuto 3 021 000 Kč
2020 Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 250 000 Kč
2020 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 40 000 Kč