Oblast podpora osob s handicapem

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Kamenná kavárna MENTAL CAFÉ - na Kuřím rynku - "TO MÍSTO" MENTAL CAFÉ z.s. Poskytnuto 299 000 Kč
2019 Zpřístupnění veřejného prostoru a odstranění architektonických bariér TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 40 000 Kč
2019 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst VIZ - CENTRUM "spolek" Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Zaměstnávání handicapovaných osob v cháněné dílně Prádelna PRAPOS s.r.o. Poskytnuto 550 000 Kč
2019 Podpora mladých osob se zdravotním postižením a jejich rodin ANULIKA z.s. Poskytnuto 135 000 Kč
2019 Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI Družstvo NAPROTI Poskytnuto 300 000 Kč
2019 ALDIO – Alternativní doprava imobilních osob Ostravská organizace vozíčkářů, spolek Poskytnuto 184 000 Kč
2019 Zájmová a aktivizační činnost Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2019 Podpora rozvoje dětí s PAS a jejich rodin AlFi, z.s. Poskytnuto 80 000 Kč
2019 HANDICAPOVANÍ MÚZOU Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Neposkytnuto 0 Kč
2019 Přeprava handicapovaných osob PRAPOS, z.s. Poskytnuto 180 000 Kč
2019 TÝDEN RANÉ PÉČE 2019 Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 70 000 Kč
2019 SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB - PODPORA REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE V REGIONU OSTRAVA MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Kulturní,společenské a sportovní aktivity handicapovaných osob PRAPOS, z.s. Poskytnuto 44 000 Kč
2019 Koordinace canisterapie Podané ruce, z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2019 V komunitě "U Dobré naděje" je nám lépe Spolek U Dobré naděje Poskytnuto 100 000 Kč
2019 REZONANCE SVĚTLA A TMY Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava Poskytnuto 180 000 Kč
2019 Světový den RS Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 20 000 Kč
2019 Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách Spirála o.p.s. Poskytnuto 800 000 Kč
2019 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst VIZ - CENTRUM "spolek" Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Aktivně s roztroušenou sklerózou (RS) Unie ROSKA - reg. org. ROSKA OSTRAVA, z.p.s. Poskytnuto 280 000 Kč
2019 Aplikované pohybové aktivity dětí s handicapem Sdružení - BES, z.s. Poskytnuto 85 000 Kč
2019 Intenzivní rehabilitace pro děti s DMO Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepe m, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Podpora rodin s dětmi s DMO Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Herna ABC podporuje rodiny dětí s autismem ABC o.p.s. Poskytnuto 230 000 Kč
2019 Celoroční činnost KCO-MSK Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. Poskytnuto 55 000 Kč
2019 Rozvoj a inovace pracovních chráněných dílen pro osoby s handicapem v Ostravě Charita Hrabyně Poskytnuto 750 000 Kč
2019 Aktivační a motivační středisko Asociace TRIGON, o.p.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY BOTUMY s.r.o. Poskytnuto 700 000 Kč
2019 Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravna NAPROTI. Družstvo NAPROTI Poskytnuto 600 000 Kč
2019 Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Prádelna PRAPOS s.r.o. Poskytnuto 650 000 Kč
2019 Modrá pro autismus 2019 MIKASA z.s. Poskytnuto 48 000 Kč
2019 Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zrakovým postižením KAFIRA o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Neslyšené aktivity Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Poskytnuto 85 000 Kč
2019 Seriál sportovních akcí - HANDY CLUB RACE Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Neposkytnuto 0 Kč
2019 Výtvarné a rukodělné aktivity zdravotně postižených osob Handy Club Ostrava, zapsaný spolek Neposkytnuto 0 Kč
2019 Mental Café MENTAL CAFÉ z.s. Poskytnuto 330 000 Kč
2019 NRZP ČR - Přednášky a semináře pro OZP v roce 2019 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zkvalitnit život dětí s diabetem 2019 Centrum pro dítě s diabetem, z.s. Poskytnuto 130 000 Kč
2019 Nemůžeš chodit, můžeš tančit! Bílá holubice z.s. Poskytnuto 220 000 Kč
2019 Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 310 000 Kč
2019 Plavání pod lékařským dohledem pro osoby s epilepsií Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. Poskytnuto 12 000 Kč
2019 Centrum trénování paměti MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 350 000 Kč
2019 Zajištění přepravy dětí s multihandicapem na školní výuku a další školní aktivity, podprora fyzioterapeutické a canisterapeutické péče Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava Poskytnuto 180 000 Kč
2019 OSTROV NADĚJE MENS SANA, z.ú. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Podpora celoroční činnosti poradenského centra SPCCH ve prospěch zdravotně postižených a seniorů Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., městská organizace Ostrava Poskytnuto 80 000 Kč
2019 Středisko VÝZVA - rehabilitační asistence u dětí a mladých lidí s tělesným postižením 2019 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Klubovna pro osoby s poruchou autistického spektra RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem Poskytnuto 30 000 Kč
2019 Podpora pečujících rodin Slezská diakonie Poskytnuto 10 000 Kč
2019 Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2019 ANULIKA z.s. Poskytnuto 350 000 Kč