Oblast volného času

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Kurzy výtvarných technik pro seniory 2020 Josef Odráška Poskytnuto 77 000 Kč
2020 Podpora celoroční činnosti Souoru lidových písní a tanců Hlubina,z.s. Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s. Poskytnuto 110 000 Kč
2020 UmCirkum - platforma pro nový cirkus v Ostravě 2020 Cirkus trochu jinak, z. s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 English 4 fun Trendum, o.p.s. Poskytnuto 10 000 Kč
2020 Festival netradičních her 2020 Trendum, o.p.s. Poskytnuto 16 000 Kč
2020 Víkend plný poučení a zábavy – Zlatá horečka Z.A.D.E.K., z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Celoroční podpora činnosti spolku Balónek Balónek z.s. Poskytnuto 66 000 Kč
2020 Poklady Landeku Balónek z.s. Poskytnuto 66 000 Kč
2020 Podpora provozu Komunitního centra Archa Poruba Spolek AktivSen Neposkytnuto 0 Kč
2020 SENIORSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PŘI NÁRODNÍM DIVADLE MORAVSKOSLEZSKÉM Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Poskytnuto 55 000 Kč
2020 ČINOHERNÍ STUDIO PŘI NÁRODNÍM DIVADLE MORAVSKOSLEZSKÉM Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Zajištění celoroční činnosti hasičské drobotiny SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec Poskytnuto 33 000 Kč
2020 Celoroční činnost mladých hasičů okresu Ostrava - město 2020 SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Ostrava Poskytnuto 44 000 Kč
2020 Orchestrální příměstský tábor Dechový orchestr Ostrava, spolek Poskytnuto 30 000 Kč
2020 Podpora celoroční činnosti Dechového orchestru Ostrava s mladistvými Dechový orchestr Ostrava, spolek Poskytnuto 30 000 Kč
2020 Táborová základna 2020 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského Poskytnuto 33 000 Kč
2020 Aprílové člobrdo 2020 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského Poskytnuto 8 000 Kč
2020 Celoroční činnost RADAMOK Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Poskytnuto 120 000 Kč
2020 Klub nadaných dětí v Ostravě Mensa České republiky Poskytnuto 27 000 Kč
2020 Logické olympiáda 2020 v Ostravě Mensa České republiky Poskytnuto 30 000 Kč
2020 Navázání vztahů organizace Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava z.s. s oddíly z Anglie Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z. s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 BAMBIFEST 2020 Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Poskytnuto 132 000 Kč
2020 Jumanji aneb kdo si hraje nezlobí Dětský tábor A JE TO, z. s. Poskytnuto 40 000 Kč
2020 Natoč a sestříhej svůj videoklip PERSEUS, z.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2020 Pojďme do toho spolu 2020 Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. Poskytnuto 55 000 Kč
2020 Celoroční činnost TOM Sihasapa Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA Poskytnuto 44 000 Kč
2020 Celoroční aktivity dětí a mládeže v RKC Chaloupka 2020 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Poskytnuto 145 000 Kč
2020 Tématické deskohraní pro veřejnost Junák - český skaut, středisko Zábřeh Ostrava, z. s. Poskytnuto 11 000 Kč
2020 "Společně za dobrodružstvím" Junák - český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. Poskytnuto 44 000 Kč
2020 Podpora celoroční činnoti TOM Hogan Asociace TOM ČR, TOM 4330 Hogan Poskytnuto 22 000 Kč
2020 Mámo, táto, pojď si hrát, nová místa poznávat Orange dragons, z. s. Poskytnuto 28 000 Kč
2020 Podpora celoroční činnosti RDC studia Monika Krupová Poskytnuto 35 000 Kč
2020 Zkušenosti mladým, radost seniorům, tradice všem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec Poskytnuto 33 000 Kč
2020 Rodinné centrum Martínek Sbor Jednoty bratrské v Ostravě Poskytnuto 66 000 Kč
2020 Zvýšení kvality spánku dětí ve stanech Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Miloše Sýkory Poskytnuto 12 000 Kč
2020 Michálkovický den dětí 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Poskytnuto 33 000 Kč
2020 Michálkovičtí soptíci 2020 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Michálkovice Poskytnuto 55 000 Kč
2020 Dakoťáci a neorganizované děti a mládež Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. Poskytnuto 55 000 Kč
2020 Příměstské tábory s Dakoťáky Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. Poskytnuto 66 000 Kč
2020 Ostrava - domov a hasiči - rodina SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice Poskytnuto 100 000 Kč
2020 A. D. S. COMPANY umí ! ! ! SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 44 000 Kč
2020 Pohni kostrou Heřmaňáku 2020!!! Heřmanice dětem z.s. Poskytnuto 38 000 Kč
2020 Příměstské tábory v době prázdnin v roce 2020 BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. Poskytnuto 44 000 Kč
2020 Zajištění celoroční činnosti Senior klubu v roce 2020 BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Podpora celoročních a dlouhodobých aktivit Folklorního sdružení Ostrava z.s. ve prospěch dětí, mládeže i dospělých Folklorní sdružení Ostrava z.s. Poskytnuto 44 000 Kč
2020 Zajištění činnosti BVÚ - Centrum pro volný čas z. s. v roce 2020 BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. Poskytnuto 220 000 Kč
2020 Kroužky - 2020 Salesiánské středisko volného času Don Bosco Poskytnuto 275 000 Kč
2020 SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 22 000 Kč
2020 Cesta kolem světa s HELIOS OSTRAVA Spolek HELIOS OSTRAVA Poskytnuto 27 000 Kč
2020 Skauti pro veřejnost Junák - český skaut, okres Ostrava - město, z. s. Poskytnuto 110 000 Kč