Oblast prevence kriminality - osoby

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2020 Etický kompas 2020 Pavučina o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Dětský klub na Bedřišce Hornosušská poradna, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Bedřiška - pozitivní příklad soužití majority a minority Hornosušská poradna, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2020 5P s CENTROMEM 2020 CENTROM z. s. Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obětí trestné činnosti Vaše dohoda, z.s. Poskytnuto 220 000 Kč
2020 Zdravá mládež 2020 Pavučina o.p.s. Poskytnuto 355 000 Kč
2020 Hudbou a sportem proti kriminalitě 2020 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Primární prevence v lokalitě Jílová 2020 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 160 000 Kč
2020 Právní vzdělávání, podpora a posilování právního vědomí osob pracujících v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci SMO Nadační fond Paragraf Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Právní podpora a odborná pomoc v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci SMO. Právní vzdělávání, osvěta veřejnosti v rámci SMO, podpora a posilování právního vědomí obyvatel v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Nadační fond Paragraf Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Teatroterapie jako významný prostředek resocializačního procesu klientů terapeutické komunity Renarkon, o.p.s. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek Neposkytnuto 0 Kč
2020 Kometa 2020 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2020 Konejme dobro SHM Klub Ostrava-Jih, z.s. Poskytnuto 200 000 Kč
2020 Sportem proti nudě 2020 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Terapeutická skupina pro rizikové děti a mládež Institut pro primární prevenci, z.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2020 Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí, včetně tréninkového bydlení RUBIKON Centrum Poskytnuto 530 000 Kč
2020 Zajištění provozu a sportovních aktivit ve skateparku v Ostravě Porubě v r. 2020 KRCH OFF Skate, o.s. Poskytnuto 220 000 Kč
2020 Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení Nová šance, z.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2020 Ostrava - město odpovědných škol 2020 Rizika internetu a komunikačních technologií Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Právo pro život X. Charita Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Hřiště s umělým povrchem otevřené pro veřejnost FC OSTRAVA - JIH, zapsaný spolek Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Oratoř na ubytovně - 2020 Salesiánské středisko volného času Don Bosco Poskytnuto 220 000 Kč
2020 Oratoř - 2020 Salesiánské středisko volného času Don Bosco Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Komunitní práce v Ostravě - Kunčičkách a v Ostravě - Přívoze Diecézní charita ostravsko-opavská Poskytnuto 132 000 Kč
2020 Dluhové poradenství ve věznici Ostrava Vzdělávací centrum a Dluhová poradna s.r.o. Neposkytnuto 0 Kč
2020 Volnočasové kluby pro děti Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 280 000 Kč
2020 Odvaha ke změně - sekundární prevence Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 397 000 Kč
2020 Buď sám sebou Renarkon,o.p.s. Poskytnuto 700 000 Kč
2020 ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 150 000 Kč
2020 Projekt specifické primární prevence rizikového chování mládistvých umístěnýchv zařízení institucionální péči Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka Poskytnuto 100 000 Kč
2020 Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů Krizové centrum Ostrava, z.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2020 Někam to dotáhneme Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Klub Maloš Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 69 000 Kč
2020 Využítí sportovišť TJ Kunčičky pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a veřejnosti v SVL Kunčičky TJ Kunčičky, spolek Poskytnuto 100 000 Kč
2020 E-Bezpečí pro Ostravu 2020 Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Poskytnuto 168 000 Kč
2020 Diamantová stezka - Nízkoprahové centrum pohybových aktivit 2020 Sport klub Ostrava - Jih Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Nástup 2020 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 255 000 Kč
2020 SVZ/PK Pomocná ruka Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2020 Zárubek pro děti 2020 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Pro nás s námi 2020 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Jde to i bez dluhů 2020 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 70 000 Kč
2020 Poskytování právních informací obětem trestných činů 2020 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2020 Vytvoření podmínek pro výkon obecně prospěšných prací v Jezdeckém klubu Baník Ostrava Jezdecký klub Baník Ostrava Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Hravé vzdělávání v SVL a okolí Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 170 000 Kč
2019 Bezpečně doma a na ulici Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod Masarykova univerzita Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Kometa 2019 - dofinancování projektu S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 43 000 Kč
2019 Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií i praxí Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 92 000 Kč
2019 Snižování předsudků a stigmatu spojených se sexuální prací ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Poskytnuto 87 000 Kč
2019 Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí RUBIKON Centrum Poskytnuto 184 000 Kč