Oblast prevence kriminality - osoby

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Hravé vzdělávání v SVL a okolí Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 170 000 Kč
2019 Bezpečně doma a na ulici Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 500 000 Kč
2019 Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod Masarykova univerzita Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Kometa 2019 - dofinancování projektu S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 43 000 Kč
2019 Vzdělávání nepedagogických pracovníků teorií i praxí Městská policie Ostrava, orgán obce, zřízen usnesením zastupitelstva č. 167/ 8 ze dne 12.02.1992 Poskytnuto 92 000 Kč
2019 Snižování předsudků a stigmatu spojených se sexuální prací ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Poskytnuto 87 000 Kč
2019 Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí RUBIKON Centrum Poskytnuto 184 000 Kč
2019 Dílna Don Bosco Salesiánské středisko volného času Don Bosco Poskytnuto 226 000 Kč
2019 Diamantová stezka - Nízkoprahové centrum pohybových aktivit 2019 Sport klub Ostrava - Jih Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Implementace rozšířené verze platformy Nenech to být ve statutárním městě Ostrava FaceUp Technology s.r.o. Neposkytnuto 0 Kč
2019 SVZ/PK Jiná cesta 2019 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Buď sám sebou Renarkon,o.p.s. Poskytnuto 240 000 Kč
2019 KZ/PK Sportem proti nudě 2019 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Volnočasové kluby v lokalitách Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 420 000 Kč
2019 Programy primární prevence Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Progam sekundární prevence Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Poskytnuto 450 000 Kč
2019 Etický kompas 2019 Pavučina o.p.s. Poskytnuto 284 000 Kč
2019 Ostrava - město odpovědných škol 2019 Rizika internetu a komunikačních technologií Poskytnuto 80 000 Kč
2019 Vzdělávací programy CVP Prevalis, z. s. PREVALIS Neposkytnuto 0 Kč
2019 Hudbou a sportem proti kriminalitě 2019 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Primární prevence v lokalitě Jílová 2019 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. Poskytnuto 160 000 Kč
2019 klub Maloš Armáda spásy v České republice, z. s. Poskytnuto 69 000 Kč
2019 Kometa 2019 S.T.O.P., z.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Právní podpora a odborná pomoc v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci statutárního města Ostravy. Právní vzdělávání, podpora a posilování právního vědomí obyvatel v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci SMO. Nadační fond Paragraf Poskytnuto 200 000 Kč
2019 Právní vzdělávání, podpora a posilování právního vědomí osob pracujících v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci statutárního města Ostravy-práce s oběťmi trestné činnosti Nadační fond Paragraf Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Právní vzdělávání, podpora a posilování právního vědomí osob pracujících v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality v rámci statutárního města Ostravy-práce s pachateli trestné činnosti Nadační fond Paragraf Poskytnuto 300 000 Kč
2019 E-Bezpečí pro Ostravu 2019 Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. Poskytnuto 168 000 Kč
2019 BLOK PRO VŠECHNY- lezením proti kriminalitě BLOK CENTRUM, z.s. Poskytnuto 65 000 Kč
2019 Cvičná dílna pro zvýšení zaměstnatelnosti osob opouštějících vězení Nová šance, z.s. Poskytnuto 120 000 Kč
2019 ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Poskytnuto 86 000 Kč
2019 Tréninkové bydlení pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí RUBIKON Centrum Neposkytnuto 0 Kč
2019 Komplex resocializačních služeb pro cílovou skupinu lidí s trestní minulostí RUBIKON Centrum Poskytnuto 400 000 Kč
2019 Prevence Naše srdce - Amaro Ilo, spolek Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zdravá mládež 2019 Pavučina o.p.s. Poskytnuto 355 000 Kč
2019 Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů Krizové centrum Ostrava, z.s. Poskytnuto 400 000 Kč
2019 Využítí sportovišť TJ Kunčičky pro volnočasové aktivity veřejnosti v SVL Kunčičky TJ Kunčičky, spolek Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Oratoř - 2019 Salesiánské středisko volného času Don Bosco Poskytnuto 300 000 Kč
2019 Oratoř na ubytovně - 2019 Salesiánské středisko volného času Don Bosco Poskytnuto 170 000 Kč
2019 Nástup 2019 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace Poskytnuto 255 000 Kč
2019 Právo pro život IX. Charita Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2019 Senior v bezpečí Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. Neposkytnuto 0 Kč
2019 Zárubek pro děti 2019 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Poskytování právních informací obětem trestných činů 2019 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Pro nás s námi 2019 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2019 Jde to i bez dluhů 2019 Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 70 000 Kč
2019 Vytvoření podmínek pro výkon obecně prospěšných prací v Jezdeckém klubu Baník Ostrava Jezdecký klub Baník Ostrava Poskytnuto 100 000 Kč
2019 SVZ/PK Pomocná ruka Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2019 Rozvoj vzájemných vztahů u dětí a mládeže Živá naděje, z.s. Poskytnuto 180 000 Kč
2019 Cesta k radosti Salesiánský dům dětí a mládeže SHM Klub Ostrava - Zábřeh, z. s. Poskytnuto 150 000 Kč
2019 Někam to dotáhneme Vzájemné soužití o.p.s. Poskytnuto 50 000 Kč