Oblast tělovýchovy a sportu

Rok(y) podpory Název projektu Název žadatele Stav žádosti Přidělená částka
2019 Pravidelné celoroční aktivity Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 287 000 Kč
2012 Naplňování volného času zapálených dětí a mládeže do 21 let konkrétní sportovní činností - kopaná v TJ FC SLAVIA Michálkovice, o. s. FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 54 000 Kč
2012 Vytvoření zázemí a odpovídajících podmínek pro naplňování volného času zapálených dětí a mládeže do 21 let i ostatních členů konkrétní sportovní činností - kopanou FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 20 000 Kč
2017 Celoroční systematická a plánovaná činnost řádně registrovaných členů fotbalového klubu FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. ve věku od 4 do 21 let FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 52 000 Kč
2013 Naplňování volného času zapálených dětí a mládeže do 21 let, vytvoření zázemí a odpovídajících podmínek pro konkrétní sportovní činnost - kopanou v TJ FC SLAVIA Michálkovice, o. s. FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 48 000 Kč
2014 Naplňování volného času zapálených dětí a mládeže do 21 let, vytvoření zázemí a odpovídajících podmínek pro konkrétní sportovní činnost - kopanou v TJ FC Slavia Michálkovice, o. s. FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 50 000 Kč
2015 Naplňování volného času zapálených dětí a mládeže do 21 let, vytvoření zázemí a odpovídajících podmínek pro konkrétní sportovní činnost - kopanou v FC Slavia Michálkovice FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 60 000 Kč
2016 Celoroční systematická a plánovaná činnost řádně registrovaných členů fotbalového klubu FC SLAVIA MICHÁLKOVICE ve věku od 4 do 21 let, vytvoření zázemí a odpovídajících podmínek pro jejich přípravu a účast v mistrovských utkáních. FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 70 000 Kč
2018 Celoroční systematická a plánovaná činnost řádně registrovaných členů fotbalového klubu FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. ve věku od 4 do 21 let FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 50 000 Kč
2019 Celoroční systematická a plánovaná činnost řádně registrovaných členů fotbalového klubu FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. ve věku od 4 do 21 let FC SLAVIA MICHÁLKOVICE z. s. Poskytnuto 38 000 Kč
2011 Podpora celorocní cinnosti klubu za úcelem vytvorení kvalitního zázemí pro sportovní cinnost detí, mládeže a dospelých FBC Ostrava o.s. Poskytnuto 60 000 Kč
2011 Rozvoj detí a mládeže od 6-ti let do 21-ti let ve florbalovém klubu FBC Ostrava na rok 2011 FBC Ostrava o.s. Poskytnuto 252 500 Kč
2010 Podpora celoroční činnosti klubu za účelem vytvoření kvalitního zázemí pro sportovní činnost dětí, mládeže a dospělých FBC Ostrava o.s. Poskytnuto 100 000 Kč
2010 Fatpipe Cup 2010 FBC Ostrava o.s. Poskytnuto 150 000 Kč
2010 Rozvoj dětí a mládeže od 6-ti let do 21-ti let ve florbalovém klubu FBC Ostrava na rok 2010 FBC Ostrava o.s. Poskytnuto 316 500 Kč
2011 Ostrava Open Aerobic 2011 - 5. ročník Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 40 000 Kč
2011 Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 22 500 Kč
2011 Celoroční systematická sportovní příprava dětí a mládeže na soutěže v aerobiku Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 20 000 Kč
2010 Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 23 000 Kč
2010 Ostrava Open Aerobic 2010 - 4. ročník Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 50 000 Kč
2010 Celoroční systematická sportovní příprava dětí a mládeže na soutěže v aerobiku Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 20 000 Kč
2012 Ostrava Open Aerobic 2012 - 6. ročník Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 40 000 Kč
2012 Celoroční systematická sportovní příprava dětí a mládeže na soutěže v aerobiku Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 20 000 Kč
2012 Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 23 000 Kč
2013 Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a talentované mládeže závodního týdmu Aerobic Team KN Ostrava Aerobic Team KN Ostrava Poskytnuto 43 000 Kč
2011 Sportovní aktivity dětí a mládeže od 6 do21 let v TJ Sokol Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 112 000 Kč
2011 Pravidelná celoroční činnost oddílů v TJ Sokol Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 30 000 Kč
2011 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 290 000 Kč
2012 Sportovní aktivity dětí a mládeže od 4 do 21 let v Sokole Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 115 000 Kč
2012 Pravidelná celoroční činnost oddílů v TJ Sokol Porubal Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 30 000 Kč
2010 Sportovní aktivity dětí a mládeže od 6 do 21 let v Sokole Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 118 500 Kč
2010 Pravidelná celoroční činnost oddílů v TJ Sokol Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 50 000 Kč
2012 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 290 000 Kč
2013 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 166 000 Kč
2014 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v Sokole Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 164 000 Kč
2014 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 280 000 Kč
2015 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v TJ SOKOL Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 150 000 Kč
2015 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek ve věku od 4 do 21 let Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 280 000 Kč
2016 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v TJ SOKOL Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 193 000 Kč
2016 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek ve věku od 4 do 21 let Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 280 000 Kč
2016 Uspořádání 2. ročník mezinárodního turnaje mladších a starších dorostenek o Pohár magistrátu města Ostravy pod záštitou města Ostravy Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 20 000 Kč
2015 Sportovní příprava a účast v soutěži o titul Mistra ČR 2015/2016 v házené starších žákyň Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 90 000 Kč
2017 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek ve věku od 4 do 21 let Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 280 000 Kč
2017 3. ročník mezinárodního turnaje mladších a starších dorostenek o Pohár magistrátu města Ostravy pod záštitou města Ostravy Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 20 000 Kč
2017 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v TJ SOKOL Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 276 000 Kč
2018 4. ročník mezinárodního turnaje mladších a starších dorostenek o Pohár magistrátu města Ostravy pod záštitou města Ostravy Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 20 000 Kč
2018 Zabezpečení celoroční činnosti sportovní základny mládeže v házené dívek ve věku od 4 do 21 let Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 300 000 Kč
2018 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v TJ SOKOL Poruba Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 300 000 Kč
2018 Pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže v TJ SOKOL Poruba a pronájmy hal v Ostravě Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 50 000 Kč
2018 Nominační soutěž pro Mistrovství Evropy a Mistrovství Světa v mažoretkovém sportu Silesia Grand Prix Tělocvičná jednota Sokol Poruba Poskytnuto 40 000 Kč