Rok(y) podpory Název projektu Oblast podpory Název žadatele Přidělená částka
2020 Terénní program Ostrava Oblast protidrogové prevence Renarkon,o.p.s. 200 000 Kč
2020 Alzheimercentrum Ostrava Oblast sociální péče Alzheimercentrum Ostrava z.ú. 1 250 000 Kč
2020 Na Výminku s.r.o. Oblast sociální péče Na Výminku s.r.o. 200 000 Kč
2020 Osobní asistence Ostravsko Oblast sociální péče Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 300 000 Kč
2020 Klub Absolvent: Podpora aktivit Recovery koučů, Renarkon o.p.s. Oblast protidrogové prevence Renarkon,o.p.s. 70 000 Kč
2020 Tlumočnická služba ČUN (Moravskoslezký kraj) Oblast sociální péče Česká unie neslyšících, z.ú. 110 000 Kč
2020 Hospic sv. Lukáše - odlehčovací služby Oblast sociální péče Charita Ostrava 400 000 Kč
2020 Charitní dům Salvator Krnov - domov pro osoby se specifickými potřebami Oblast sociální péče Charita Ostrava 170 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří Oblast sociální péče Charita Ostrava 1 100 000 Kč
2020 Charitní dům sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů Oblast sociální péče Charita Ostrava 100 000 Kč
2020 Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava Oblast sociální péče Charita Ostrava 600 000 Kč
2020 Armáda spásy, Adelante, Terénní program Ostrava Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 26 000 Kč
2020 Armáda spásy, Noclehárna pro muže Ostrava (2019-2022) Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 70 000 Kč
2020 Armáda spásy, Adelante, Noclehárna pro ženy Ostrava (2019-2022) Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 40 000 Kč
2020 Armáda spásy, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava-Přívoz Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 30 000 Kč
2020 Armáda spásy v ČR, z.s., Prevence bezdomovectví Ostrava Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 240 000 Kč
2020 Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 80 000 Kč
2020 Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019-2022) Oblast sociální péče Armáda spásy v České republice, z. s. 2 000 000 Kč
2020 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč Oblast zdravotnictví Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 150 000 Kč
2020 SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem (mimoř. indiv. dotace - výměna kotlů) Oblast sociální péče Slezská diakonie 150 000 Kč
2020 Podpora nových technologií v oblasti prevence a léčby Oblast protidrogové prevence Společnost Podané ruce o.p.s. 190 000 Kč
2020 Dodatečné náklady Komplexu služeb RC Oblast prevence kriminality - osoby RUBIKON Centrum 118 000 Kč
2020 Buď sám sebou Oblast prevence kriminality - osoby Renarkon,o.p.s. 74 000 Kč
2020 Mimořádná individuální dotace - HANDICAP Oblast podpora osob s handicapem Charita Hrabyně 100 000 Kč
2020 KOLOVÝ KRUH PRO PACHATELE Oblast prevence kriminality - osoby KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost 80 000 Kč
2020 Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách Oblast podpora osob s handicapem Spirála Ostrava, z.ú. 100 000 Kč
2020 Chytrá svačina nejen ve školách v roce 2020 Oblast podpora osob s handicapem MELIVITA s.r.o. 30 000 Kč
2020 Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY Oblast podpora osob s handicapem BOTUMY s.r.o. 100 000 Kč
2020 Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v podpůrném prostředí Oblast podpora osob s handicapem MENS SANA, z.ú. 90 000 Kč
2020 Zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst Oblast podpora osob s handicapem VIZ - CENTRUM "spolek" 100 000 Kč
2020 Zaměstnávání osob s handicapem v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI a Přípravně NAPROTI Oblast podpora osob s handicapem Družstvo NAPROTI 100 000 Kč
2020 Mental Café - mimořádný rozvoj projektu v roce 2020 Oblast podpora osob s handicapem MENTAL CAFÉ z.s. 30 000 Kč
2020 Zaměstnávání handicapovaných osob v chráněné dílně Oblast podpora osob s handicapem Prádelna PRAPOS s.r.o. 100 000 Kč
2020 Setkání zástupců onkologických pacientských organizací z MSK v Ostravě Oblast podpora osob s handicapem ONKO-AMAZONKY, spolek 0 Kč
2020 RunTour Ostrava 2020 Oblast tělovýchovy a sportu Geometry Prague s.r.o. 10 000 Kč
2020 Ostrava Speedskating Kriterium, Mistrovství ČR Oblast tělovýchovy a sportu Klub sportovního bruslení Modřany Praha 20 000 Kč
2020 Podpora činnosti vítkovického florbalového klubu v oblasti talentované mládeže a vrcholové sportovní činnosti výrazně reprezentující město Ostrava Oblast vrcholového sportu 1. SC Vítkovice z. s. 950 000 Kč
2020 Zajištění udržitelné úrovně dlouhodobé sportovní činnosti dětí a mládeže hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA v návaznosti na zvýšené organizační nároky v souvislosti s pandemií choroby COVID-19 Oblast tělovýchovy a sportu HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek 14 000 000 Kč
2020 Komunitní kompostér na ul. E.Rošického ve Svinově Oblast revitalizace veřejného prostoru Ing. Jindřich Víšek 36 609 Kč
2020 Zvelebení dětského hříště ul. Stanislavského Oblast revitalizace veřejného prostoru Martin Macháč 0 Kč
2020 Obnova dětského koutku Liščináček Oblast revitalizace veřejného prostoru Vzájemné soužití o.p.s. 148 000 Kč
2020 Zvelebení dětského hříště ul. Stanislavského Oblast revitalizace veřejného prostoru Martin Macháč 500 000 Kč
2020 Altán v centru Staré Bělé Oblast revitalizace veřejného prostoru Mgr. Pavel Stuchlý 500 000 Kč
2020 Mimořádná finanční podpora činnosti Akademie FC Baník Ostrava v sezóně 20/21. Oblast tělovýchovy a sportu Akademie FC Baník Ostrava z.s. 14 000 000 Kč
2020 Rybníky pod Bedřiškou – místo pro lepší život Oblast revitalizace veřejného prostoru SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves 80 000 Kč
2020 Bo Kultura Jede!!! Oblast kultura TROJHALÍ KAROLINA 100 000 Kč
2020 Podpora činnosti MFK Vítkovice v roce 2020 Oblast tělovýchovy a sportu AKADEMIE MFK VÍTKOVICE z.s. 0 Kč
2020 Začínáme s angličtinou Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V.Makovského 4429, příspěvková organizace 83 000 Kč
2020 Learn and Play Again aneb 9. ročník zábavné angličtiny s rodilci Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o. 200 000 Kč
2020 S rodilými mluvčími to jde lépe Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 286 000 Kč